Despre noi

Cu un plan investitional de peste 10 milioane de Euro, echipa ECOMASTER gandeste „Evolutia Verde” si proiecteaza solutii pentru managementul deseurilor industriale.
EFICIENTA este cuvantul ce defineste rezultatul serviciilor noastre integrate.

despre noi

Avantaje competitive

SUNTEM PREZENTI

Suntem prezenti de 20 de ani de activitate pe piata romaneasca de servicii ecologice.

AVEM RESURSE

ECOPARK - Parcul Ecologic Industrial care integreaza COLLECT-DEPOSIT-TREAT

ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE

cine suntem?

S.C Ecomaster Servicii Ecologice ofera urmatoarele servicii de: colectare, transport, stocare temporara, tratare si eliminarea finala prin depozitare/valorificarea deseurilor periculoase si nepericuloase; activitati si servicii ecologice industriale: decontaminare situri, curatiri de rezervoare, separatoare, racitoare, condensatoare si alte echipamente industriale din rafinarii. Misiunea S.C Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L este de a furnizarea servicii performante de calitate, competitive, fara impact asupra mediului si sanatatii si securitatii ocupationale, cu scopul de a aduce plus valoare organizatiei si de a creste satisfactia clientilor si tuturor partilor interesate. Viziunea S.C Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L consta în dezvoltarea gamei de servicii prin îmbunatatirea sistematica a performantelor proceselor. Politica Ecomaster în domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale este un element component al politicii de afaceri al organizatiei, este adecvata scopului si misiunii organizatiei si exprima ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI LA CEL MAI ÎNALT NIVEL pentru:

  • a mentine si îmbunatati continuu un sistem de management integrat calitate, mediu, SSM în conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si OHSAS 18001:2007;
  • a raspunde cerintelor si asteptarilor clientilor si celorlalte parti interesate (actionari, parteneri /colaboratori, angajati, societate civila);
  • a respecta cerintele legale si alte cerinte aplicabile domeniului propriu de activitate;
  • a îmbunatati imaginea organizatiei în ceea ce priveste performantele de mediu realizate prin reducerea sau minimizarea impactului asupra mediului si prin masurile de prevenire a poluarii luate;
  • a promova un dialog deschis si continuu cu clientii, autoritatile, riveranii si alte parti interesate pe probleme de mediu;
  • a controla factorii ce influenteaza nivelul de sanatate si securitate ocupationala în vederea prevenirii ranirilor si imbolnavirilor profesionale.

Sistemul de management integrat

Sistemul de management integrat calitate, mediu, SSM se aplica în cadrul tuturor entitatilor organizatorice din cadrul societatii si întreg personalul are responsabilitatea si obligativitatea de a respecta prevederile din documentatia sistemului. In vederea functionarii eficace a sistemului de management integrat calitate, mediu, SSM si pentru îmbunatatirea continua a acestuia, conducerea societatii asigura toate resursele materiale, financiare si umane necesare. Eficacitatea Sistemului de Management este monitorizata continuu prin audituri interne si prin analizele periodice efectuate de management, în vederea identificarii pro active de masuri pentru îmbunatatirea continua a acestuia. In primul trimestru al anului 2018, QHSE Dashboard atat pentru serviciile executate la terti cat si in Ecopark, este prezentat astfel: