Proiect "IMPROVED HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT SERVICES AT INDUSTRIAL ECOLOGICAL PARK - ECOPARK" Case Number: 2021/330980

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România”

Eveniment lansare proiect

Conferința de lansare a proiectului „Improved Hazardous Waste Management Services at the Industrial Ecological Park – Ecopark”, finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 în cadrul Programului „Dezvoltarea IMM-urilor” în România.

PREZENTARE ECOMASTER

Ecomaster Servicii Ecologice anunță investiții de 1.508.874 Euro in Parcul Ecologic Industrial Ecopark

ECOMASTER a anunțat lansarea proiectului „Servicii îmbunătățite de gestionare a deșeurilor periculoase în Parcul Ecologic Industrial – ECOPARK”, finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în cadrul Programului „Dezvoltarea IMM-urilor” în România.

Anunțul a avut loc în cadrul unui eveniment organizat în format hibrid în data de 6 iulie 2022, ce a avut ca scop prezentarea proiectului,  a activităților ce vor fi implementate pe durata desfășurării acestuia.

În cadrul evenimentului, la care au participat numeroși colaboratori, parteneri, furnizori și reprezentanți ai autorităților locale, a fost prezentat în detaliu proiectul demarat în luna mai 2022, cu o valoare totală de 1.508.874 euro, care constă în achiziția de echipamente moderne, necesare pentru dezvoltarea gamei de servicii și îmbunătățirea sistematică a performanțelor proceselor în prelucrarea deșeurilor periculoase, precum și în înființarea de noi locuri de muncă.

Astfel, pe parcursul următoarelor 10 luni, se vor realiza:

  • achiziția unei stații de tratare și epurare ape uzate și impurificate. Instalația va cuprinde cele trei trepte de epurare: mecanică, fizico-chimică și biologică și va fi dotată cu treaptă de micro-filtrare, care răspunde cerințelor impuse de normativul NTPA 001;
  • amenajarea unui laborator dotat cu aparatură performantă pentru analize fizico–economice, care permite controlul permanent al procesului de tratare ape impurificate, atât pe fluxul tehnologic, cât și înainte de deversare;
  • achiziția unui tocător modern de deșeuri, cu o capacitate de 10 tone pe oră;
  • înființarea a 8 noi locuri de muncă verzi.

Prin astfel de investiții, precum și acțiuni de genul celei organizate în luna iunie, „Ziua Porților Deschise”, Ecomaster demonstrează colaboratorilor și comunității locale că lucrează constant și transparent la optimizarea serviciilor de prelucrare a deșeurilor industriale, respectând, ca și până acum, cele mai înalte standarde în protecția mediului.

Investiția susține angajamentul Ecomaster față de personalul propriu, de clienți și față de comunitatea locală din Ariceștii Rahtivani, Prahova. Prin implementarea acestui proiect, Ecomaster atinge cel mai avansat și eficient stadiu de dezvoltare înregistrat în domeniul tehnologiei de prelucrare a deșeurilor industriale.

Recenta investiție face parte din strategia pe termen lung a companiei de a furniza și dezvolta servicii performante de calitate, competitive, fără impact negativ asupra mediului și a sănătății oamenilor.

Prin acest proiect, vor fi create opt noi locuri de muncă verzi, care vor aduce plus-valoare nu doar din punctul de vedere al domeniului de activitate, ci și din perspectiva creării unor oportunități de ocupare la nivel local pentru personal calificat, absolvenți ai instituțiilor de învățământ specializat existente la nivel local și regional, contribuind astfel la atragerea de tineri profesioniști și la scăderea ratei de delocalizare a acestora.

Prezentă de 20 de ani pe piața românească de servicii ecologice, Ecomaster – Servicii Ecologice S.R.L. oferă servicii de colectare, transport, stocare temporară, tratare și eliminare finală prin depozitare/valorificare deșeuri periculoase și nepericuloase; activități și servicii ecologice industriale: decontaminare situri, curățiri de rezervoare, separatoare, răcitoare, condensatoare și alte echipamente industriale din rafinării. Cu un plan investițional de peste 10 milioane de Euro, echipa Ecomaster gândește „Evoluția Verde” și proiectează soluții pentru managementul deșeurilor industriale. „Eficiență” este cuvântul care definește rezultatul serviciilor integrate pe care le realizează compania la nivel național și în cadrul Parcului Ecologic Industrial – Ecopark.